Członkowie

Członkowie

Białostockie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
COPERNICUS Wojewódzkie Centrum Onkologii
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Centrum Onkologii w Krakowie
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Ginekologii Onkologicznej I Ginekologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. Prof. T. Koszarowskiega, Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemii Dziennej
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Centrum Onkologii – Instytut
Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Klinika Położnictwa i Ginekologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego, Kliniczny Oddział Onkologii